информационное агентство

Статьи

КПУ инициирует акцию «Нет экстремизму и фашизму в Интернете!»

Об этом сообщает официальный ресурс Компартии. В связи с ростом радикальных, фашистских и националистических настроений в обществе, опасностью возникновения гражданской войны в Украине, в КПУ приняли решение организовать Интернет-акцию «Нет экстремизму и фашизму в Интернете». С инициативой выступил Сумской обком партии.

Мы просим всех неравнодушных граждан отслеживать в сети Интернет различные экстремистские материалы, пропагандирующие фашизм, разжигающие расовую, национальную, этническую, языковую или религиозную вражду и ненависть, призывающие граждан к насилию, осуществлению массовых беспорядков, нарушению общественного порядка, хулиганским действиям и актам вандализма.

Информацию Вы можете направлять на электронный адрес antiexstrimism@ukr.net Обязательно надо сделать Print Screen экрана и интернет-ссылки на эти материалы.

Print Screen экрана Вы можете сделать следующим образом:

1. Нажмите кнопку Print Screen на клавиатуре (она находится в одном ряду с функциональными клавишами F1-F12, вверху, справа) – в буфер обмена будет помещен снимок всего экрана. Чтобы сделать Screen Shot только активного окна, нажмите сочетание клавиш Alt + Print Screen.

2. Откройте любой из имеющихся графических редакторов. Как графический редактор можно использовать стандартную программу Paint. Чтобы запустить ее, зайдите в меню Пуск, щелкните Программы – > Стандартные – > Paint.

3. Далее зайдите в пункт меню «Правка» и выберите действие «Вставить» (или нажмите сочетание клавиш Ctrl + V ) – изображение попадет из буфера обмена в графический редактор. По желанию полученное изображение можно обработать (сделать подписи, что-то выделить и т.д. ) и сохранить в отдельный файл (Файл -> Сохранить как).

Рекомендуем вам сохранять графические файлы в формате JPG – в таком случае размер файла будет оптимальным для отправки по почте. Выбрать формат файла при сохранении в программе Paint вы можете в графе «Тип файла».

На все ваши жалобы мы отреагируем депутатскими обращениями в правоохранительные органы от народных депутатов Украины.

Освободим Интернет от экстремизма и фашизма!

P.S.: Витяги з Кримінального кодексу України

Стаття 1101. Екстремістська діяльність.

1. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут чи розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі, використання чи демонстрування екстремістських матеріалів перед масовим зібранням людей, в тому числі на зборах, мітингах, вуличних походах, демонстраціях, публічні висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а також фінансування зазначених дій або інше сприяння їх організації чи здійсненню, в тому числі шляхом надання інформаційних послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів зв’язку, за відсутності ознак більш тяжкого злочину, – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацію екстремістських матеріалів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, – караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацію екстремістських матеріалів.

Примітка: під екстремістськими матеріалами слід розуміти призначені для оприлюднення документи на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях, що містять інформацію екстремістського характеру, тобто закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення діяльності щодо планування, організації, підбурювання, підготовки або вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, недоторканість, суверенітет держави, насильницького захоплення або утримання влади чи владних повноважень, незаконного втручання в діяльність або перешкоджання законній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, виборчих комісій, громадських об’єднань, їх посадових чи службових осіб, закликають, обґрунтовують чи виправдовують необхідність розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, здійснення масових заворушень, порушення громадського порядку, хуліганських дій та актів вандалізму з мотивів соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, в тому числі пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв людини і громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, пропаганду виключності, переваги чи неповноцінності людини (соціальної групи) за ознакою її соціальної, расової, національної, етнічної, мовної, релігійної приналежності або ставлення до релігії.

Стаття 436-1. Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників.

Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і співробітничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Центр правовой и социальной защиты
ТЕМА ДНЯ
antifashisttm
Антифашист ТВ